Miejski Teatr Źródło

Idź do spisu treści

Menu główne:

Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło

to inicjatywa osób, których pasją jest kultura, edukacja, sztuka,
a przede wszystkim teatr. Choć Teatr Źródło jako Stowarzyszenie działa od 2009 roku, posiada jednak piętnastoletnią tradycję w tworzeniu spektakli, oprawie imprez kulturalnych i okolicznościowych
oraz prowadzeniu warsztatów artystycznych. Nieustannie prowadzi działania na rzecz rozwoju młodzieży, zyskując poparcie społeczności lokalnej, a w swoim dorobku ma ponad trzydzieści spektakli, promujących ponadczasowe wartości, rekomendowanych przez instytucje państwowe. Ponadto jest gotowy do stworzenia nowego spektaklu specjalnie
na Państwa zamówienie.

Doświadczenie Teatr Źródło zdobywał również podczas wyjazdów ze spektaklami i projektami artystycznymi realizowanymi na terytorium całej Polski, min. w Warszawie, Wrocławiu, Częstochowie, Katowicach, Gliwicach, Bolesławiu i innych.

Jako Stowarzyszenie Miejski Teatr Źródło poszukuje partnerów do realizacji celów statutowych, dlatego zwraca się do Państwa z nadzieją na nawiązanie współpracy w propagowaniu osiągnięć dziedzictwa narodowego, rozwoju lokalnej kultury oraz edukacji najmłodszych i tworzeniu okazji do wartościowej rozrywki dorosłych.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego